Πολύμνια Πατεράκη

Coaching

Προσωπική / Επαγγελματική Ανάπτυξη

Οι μικρές καθημερινές επιλογές μας, οδηγούν στο ευρύτερο αποτέλεσμα της ζωής μας.

Η coaching προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε βασίζεται στην αυτογνωσία και στη δράση προς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Scroll to Top