Προσωπική Ανάπτυξη

Ο ορισμός του ICF για το coaching είναι: “Μία συνεργασία με πελάτες σε μία προκλητική  και δημιουργική διαδικασία σκέψης η οποία τους επνέει να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές δυνατότητες τους”. Το coaching είναι μία ξεχωριστή υπηρεσία που διαφέρει από την ψυχοθεραπεία, το mentoring, την συμβουλευτική και την εκπαίδευση. Οι παρακάτω παροχές, αναφέρονται σε υγιής ψυχικά ανθρώπους.  H coaching προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε βασίζεται στην αυτογνωσία και στις συγκεκριμένες δράσεις που θα επιλέξετε να αναλάβετε.  Η σχέση μας θα είναι σύντομη σε διάρκεια και τα αποτελέσματα που θέλετε  τόσο άμεσα όση η δράση που θα δεσμευτείτε να αναλάβετε.

Coaching Για τη Σύγχρονη Γυναίκα-Modern Woman Coaching

Η παροχή αυτή έχει κύριο σκοπό της να φέρει στη ζωή σου, μία έμπιστη συνεργάτη στη σκέψη σου....

Αυτοπειθαρχία- Xτίσε την ικανότητα

Ως αυτοπειθαρχία ορίζεται Η ικανότητα του προσώπου να καταστέλλει τις συναισθηματικές του παρορμήσεις, έναντι της υπερίσχυσης τους βούλησης του, σε σχέση με κάποιο στόχο και τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη του. Σχετίζεται με την πρόοδο του χαρακτήρα καθώς είναι μια ικανότητα που καλλιεργείται μέσω της άσκησης.

Αυτό-πεποίθηση ενίσχυσέ την!

Ως αυτοπεποίθηση ορίζεται η πίστη στον εαυτό μας, η ικανότητα να εμπιστευόμαστε τις δυνατότητες και τις ικανότητες μας...

Απελευθέρωση χρόνου

Έχεις αισθανθεί στην καθημερινότητα σου ότι δεν σου φτάνει ο χρόνος? Έχεις ευχηθεί να είχες ένα 24ωρο ακόμα...

H ευτυχία μου

Έχεις αναρωτηθεί η επιτυχία χωρίς την ευτυχία αξίζει τον κόπο η πάντα θα υπάρχει η αίσθηση του κενού...

Healthy and Beauty Habits

Το βάρος μας αντανακλά τις καθημερινές μας συνήθειες, η οικονομική μας κατάσταση εξαρτάται από τις καθημερινές μας...

Scroll to Top