Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ο ορισμός του ICF για το coaching είναι: “Μία συνεργασία με πελάτες σε μία προκλητική  και δημιουργική διαδικασία σκέψης η οποία τους επνέει να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές δυνατότητες τους”. Το coaching είναι μία ξεχωριστή υπηρεσία που διαφέρει από την ψυχοθεραπεία, το mentoring, την συμβουλευτική και την εκπαίδευση. Οι παρακάτω παροχές, αναφέρονται σε υγιής ψυχικά ανθρώπους.  H coaching προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε βασίζεται στην αυτογνωσία και στις συγκεκριμένες δράσεις που θα επιλέξετε να αναλάβετε.  Η σχέση μας θα είναι σύντομη σε διάρκεια και τα αποτελέσματα που θέλετε  τόσο άμεσα όση η δράση που θα δεσμευτείτε να αναλάβετε.

Coaching Για τη Σύγχρονη Γυναίκα-Modern Woman Coaching

Η παροχή αυτή έχει κύριο σκοπό της να φέρει στη ζωή σου, μία έμπιστη συνεργάτη στη σκέψη σου....

Leadership Coaching

Ακούγοντας την λέξη ηγεσία, συνήθως μας έρχεται στο μυαλό ο αρχηγός ενός κράτους ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη ηγέτης...

Team Coaching

Οι επιχειρήσεις αποτελούνται από ομάδες μικρότερες η μεγαλύτερες, επίσης οι επιχειρήσεις αποτελούνται από ανθρώπους με συναισθήματα, προτιμήσεις, αδυναμίες...

Καριέρα μετά τις σπουδές

Επιλογές καριέρας μετά τις σπουδές. Η επιλογή καριέρας είναι μια από τις δυσκολότερες και ίσως τις σημαντικότερες...

Coaching για Σημαντικές Επιλογές

Επείγουσες και άμεσες Επιλογές. Είναι σύνηθες άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις...

Ατομικές Συνεδρίες Coaching

Η καθημερινότητα μας είναι γεμάτη στόχους, προσωπικούς, επαγγελματικούς, αυτοβελτίωσης, ανάπτυξης, κοινωνικούς, πνευματικούς κ.α.

Scroll to Top